om oss

QvinnoQraft

EN MÖTESPLATS FÖR QVINNOR

OM QVINNOQRAFT

 

Qvinnoqraft i Västervik är en mötesplats för kvinnor med psykisk ohälsa, har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap, missbruk, misshandel. Hit kan kvinnor komma som behöver stödsamtal, bara koppla av eller pyssla med något som t.ex: sticknig, virkning, broderi, måla.

 

Bli medlem i QvinnoQraft!

Kostnaden är endast 150 kr/år medlem. Betalningen kan göras till Bankgiro: 5027-4679

 

Se filmen hur du kan stötta Qvinnoqraft Västervik när du ändå ska handla på nätet!

Det finns världens enklaste sätt att hjälpa Qvinnoqraft Västervik. Prova här...

Stöd Qvinnoqraft Västervik automatisk - ladda ner det nya tillägget på din dator!

Nu har äntligen Sponsorhuset släppt den nya versionen av Handla Smart. Tillägget för Google Chrome som gör att både du och Qvinnoqraft Västervik automatiskt får pengar tillbaka när du handlar från över 500 kända nätbutiker. Klicka på denna länk när du sitter vid datorn och testa hur smidigt det funkar:

www.sponsorhuset.se/qvinnoqraft/handlasmart

HOS OSS FÅR MAN PRATA MED LIKASINNADE KVINNOR

 

Kvinnor som förstår utan att vara fördömande. Vi är ingen myndighet som för protokoll och ni kan känna er trygga hos oss och vara anonyma om ni vill och behöver.

 

Vi är belägna och har vårt kontor i centrala Västervik, Strömsgatan 7 men jobbar inom hela Kalmar län.

Qvinnoqraft kännetecknas av vissa grunddrag.

  • Målgruppen är kvinnor med erfarenhet av beroende/psykisk ohälsa/social utsatthet.

 

  • Endast kvinnor (och ibland även barn) är välkomna i verksamheten.

 

  • Det är oftast, men inte alltid kvinnor med egen erfarenhet av beroende/psykisk ohälsa/social utsatthet som arbetar på QvinnoQraft.

 

  • Verksamheten på Qvinnoqraft är frivillig. Ingen kan/får bli tvingad av t.ex en socialtjänst att gå på Qvinnoqraft.

 

  • På Qvinnoqraft jobbar man inte med någon särskild metod eller modell.

 

  • Personalen försöker att involvera deltagarna i driften av verksamheten.

 

  • I lokalerna måste man vara nykter och drogfri (Vi räknar inte läkarförskrivna läkemedel som droger).

Qvinnoqraft grundform är attraktiv för målgruppen. Som kvinna i och ofta med en psykisk ohälsa i botten befinner man sig på botten av samhället. Vi ser ett mönster av hur Qvinnoqrafts målgrupp ofta har erfarenheter av att vara våldsutsatta, ofta drabbas av dåligt bemötande och orimliga krav från myndigheter och instanser i samhället, ofta har erfarenhet av att ha varit utsatta för egna utredningar och barnutredningar från socialtjänsten och ofta har fått sina barn omhändertagna. Målgruppen känner sig och är enligt oss hårt ansatta.

En bra fungerande Qvinnoqraft blir i den situationen ett frirum, fritt från män, från krav på att leverera till myndigheter, ett frirum där identitet och integritet respekteras. Man blir sedd, ser hur samhället fungerar och hur samhället inte fungerar. Framför allt, man inser att man inte är ensam. Detta genererar för många användare kraft att förändra sina liv och ex att orka vara en bra förälder.

Vad är QvinnoQraft?

QvinnoQraft är en verksamhet för kvinnor i utanförskap som vill förändra sin livssituation. Qvinnoqraft är ett frirum för dessa kvinnor där man tillsammans med andra kvinnor i liknande situation kan prata om sina problem och svårigheter och hitta lösningar på dessa. Personalen på Qvinnoqraft har samtliga egna erfarenhet av utanförskap i olika former. Något som är grundläggande för verksamheten då vi arbetar enligt metoden peer to peer.

Vi riktar in oss på individens styrkor och fokuserar på att tydliggöra personlig utveckling. Vi följer med till olika möten med myndigheter, hjälper till med överklagningar och försöker stötta på de sätt våra besökare önskar.

Som deltagare får du en möjlighet att utifrån din situatinon, din vilja och i din takt närma dig en sysselsättning/arbete.

Adress: Strömsgatan 7, 593 30 Västervik, Telefon: 076-1399568 Organisationsnr: 802477-0276Copyright @ All Rights Reserved