Q-VIKS KVINNOJOUR

QvinnoQraft

EN MÖTESPLATS FÖR QVINNOR

Q-VIKS KVINNOJOUR

 

Se filmen hur du kan stötta Qvinnoqraft Västervik när du ändå ska handla på nätet!

Det finns världens enklaste sätt att hjälpa Qvinnoqraft Västervik. Prova här...

BEHÖVER DU NÅGON ATT PRATA MED?

 

Många befinner sig i samma situation som du. Ingen ska behöva känna sig rädd, hotad eller bli utsatt för våld. Många har lyckats förändra sitt liv genom att våga berätta. Q-viks Kvinnojour är till för att du ska kunna tala med någon.

 

  • Du får vara anonym
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vid akut hjälp, ring larmcentralen 112/11414, begär polis

Vi lyssnar och tror på dig!

Kvinnojouren arbetar efter principen "Hjälp till självhjälp". Det är alltid du som tar beslut och väljer vad du vill göra eller inte göra. Vi finns till hands för att stötta dig i dina beslut.

Vi vill motverka alla former av våld mot kvinnor och barn.

Vi hjälper till med kontakter till olika myndigheter t.ex. sjukvård, polis, advokat, sociala myndigheter mm.

Vi har möjlighet att förmedla vidare till andra boenden.

 

Vi är en ideel och självständig förening

  • Vi är en politiskt och religöst obunden förening.
  • Vi är ingen myndighet med anmälnigsplikt
  • Vi har tysnadsplikt
  • Vi får ekonomiskt stöd från kommunen och även föreningar och privatpersoner
  • Vi är medlemmar i Unizon "för ett jämställt samhälle fritt från våld"

På www.unizon.se kan du få mer information.

 

Tveka inte, Ring! 073-0915186 Q-Viks kvinnojour

Alla behöver någon att prata med!

Vi har tystnadsplikt!

Du bestämmer själv om du vill vara anonym!

SOS: 112

Polisen: 11414

Socialförvaltningen: 0490-25 40 00

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Terrafem (flerspråkig jour): 020-52 10 10

 

Adress: Strömsgatan 7, 593 30 Västervik, Telefon: 076-1399568 Organisationsnr: 802477-0276Copyright @ All Rights Reserved